SDH    PÍSTOVICE               
 

Rubriky

Avie 2005

Avie 2005

Hydrofor od roku 1904
Hydrofor od roku 1904
CAS

CAS

 

V sobotu 12.10.2013 se zúčastnilo družtvo přípravky závodů požárnické všestrannosti v Kučerově.Obsadili  1.místo. Více v rubrice Mládež/Souteže..      GRATULUJEME


 

Aktuality:  odkaz

http://hasicipistovice.webgarden.cz/rubriky/zasahy-jsdh


Příjem nových členů do JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pístovice přijme do svých řad nové členy. 
Kontakt na velitele jednotky:

 
 
16.11.2013 se zúčastnili mladí hasiči Uzlové OPEN LIGY v Drnovicích. Podrobnosti a výsledky  v rubrice Mládež/soutěže..
Pozvánka na Josefskou  66.08kB
POZVÁNKA
sbor dobrovolných hasičů Pístovice pořádá

HASIČSKÉ SLAVNOSTI

K   příležitosti 110. výročí založení sboru

26.července 2014 od 14. 00 hod v areálu bývalého kempu u rybníka  v Pístovicích


U příležitosti oslav bude oficiálně  zveřejněn nový znak  a předáno ocenění zasloužilým členům

 
Program oslav:
14.00 hod                          Slavnostní nástup, zahájení, předání ocenění
14.30 hod – 17.00 hod        Ukázky útoku mladých hasičů, ukázky historické a současné požární techniky
15.30 hod – 18.00 hod         Pohádkový les pro děti
Od 18.00 hod                      Volná zábava
 
 
Po celou dobu slavností bude možné zhlédnout fotografie, které dokumentují historii sboru od jejího založení po současnost
 
Je připraveno bohaté občerstvení s příchutí grilovaného vepře, klobásy z udírny, pivo, nealko, reprodukovaná hudba, pro  děti  skákací hrad…
V případě nepříznivého počasí je zajištěno kryté posezení
Nyní nově probíhají každé pondělí od 17.hod.,v klubovně u víceúčelového hřiště, schůzky nejmenších dětí tzv. přípravky. Vhodné pro děti od 4 let. 
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2015 Vám přeje SDH Pístovice
PF2015.jpg
PF2015.jpg
Aktuality: odkaz

http://hasicipistovice.webgarden.cz/rubriky/zasahy-jsdh


Příjem nových členů do JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pístovice přijme do svých řad nové členy.

Kontakt na velitele jednotky:sdhpistovice@seznam.cz

facebook: http://www.facebook.com/groups/sdhpistovice/
Pozvánka

Pozvánka

Josefská zábava
Závody požární všestrannosti okresní kolo podzimní část
10. 10. 2015 Hlubočany

V sobotu 10. 10. 2015 jsme se zúčastnili s jednou hlídkou mladších žáků 6-11 let ZPV a umístili jsme se na nádherném 5 místě.

Velká gratulace:
Adélce, Markétce, Vojtovi, Nikimu, Adámkovi
pf.jpg
Bez názvu.png
Bez názvu.png
Bez názvu.jpg
Zahájení hasičského kroužku v Pístovicích

Chceš se stát hasičem?

Je ti 5-14 let?

Doraz v pátek 16. 2. 2018 v 17 hodin do klubovny

u víceúčelového hřiště!

Název kroužku:

Hasičský kroužek SDH Pístovice

Vedoucí:

Tomáš a Lenka Rozehnalovi, Tomáš Burian, Jana Nociarová, Alena Svobodová

Více informací na tel. 739101484

Zaměření:

* Kategorie: přípravka – mladší - starší žáci

* Prozkoumání hasičské techniky, příprava na různé závody, účast na závodech, hry, míčové hry a jiná zábava

* Pravidelné schůzky v pátek 17-18 hod v klubovně nebo na hřišti.

* roční poplatek 50 Kč (pojištění a registrace)

* zájemci o práci a pomoc v kroužku vítáni JTěší se na Vás tým vedoucích SDH Pístovice
V pátek 12.9,2014 se po delším dešti rozlil potok a na návsi v Pístovicích. Částečně byly zatopeny okolní domy. Silnice kolem autobusové točny byla z části neprůjezdná a musela tak být řízena doprava hasiči jednosměrně. Zásahu při, kterém se odčerpávala voda se účastnily JSDH Pístovice a Račice. V trvání od ranní 10 hodiny – do 22 hodin.
soptík.jpg
Vyškovský Soptík - Soutěž mladých hasičů
Ale co to vlastně je Vyškovský Soptík? Je to okresní liga mladých hasičů, do které jsou zařazené soutěže pořádané na našem okrese. Je rozdělena na kategorie přípravka (děti mladší 6ti let), mladší(6-11let) a starší žáci(11-15let). Vznikla v roce 2006.  Vytvořila ji a pořádá okresní hasičská rada mládeže, samozřejmě za pomoci domácích družstev, která vždy soutěž chystají a pořádají. .
Za jednotlivé závody se udělují body: 1.místo 20bodů, 2.místo 19bodů....Body se sčítají. Vyhrává ten kdo má bodů nejvíce. Při shodném počtu bodů rozhoduje větší počet vítězství.

Disciplíny, ve kterých soutěží naše družstva mladých hasičů jsou hasičská všestrannost, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, běh na 60m s překážkami a požární útok. Informace o závodech, které nás čekají a výsledky bývají na těchto stránkách. Přípravu se snažíme nepodceňovat, aby výsledky byly co nejlepší.

soptík.jpg

DĚTI, DĚTIČKY KLUCI, HOLČIČKY POJĎTE MEZI NÁS.  

           SDH  PÍSTOVICE POKRAČUJĚ VE VEDENÍ MLÁDEŽE POD VELENÍM MANŽELŮ ROZEHNALOVÝCH. PŘIJĎTE SE PODÍVAT KAŽDOU STŘEDU

OD 17: 00 DO 18:00 HOD, V KLUBOVNĚ (STARÁ ŠKOLA) PROGRAM: PŘÍPRAVA NA BRANNÝ ZÁVOD, VÁZÁNÍ UZLŮ, STŘELBA ZE VZDUCHOVKY A MNOHO DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ. HRY, POMOC PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ NAPŘ. MAŠKARNÍ PLES, MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA, DĚTSKÝ DEN. POKUD MÁTE

 OD 6 DO 11LET RÁDI VÁS ZAŘADÍME

DO MLADŠÍHO DRUŽSTVA, ALE POKUD MÁTE ZÁJĚM I TI CO MÁTE OD 11 DO 15 LET VÁS ZAŘADÍME DO SKUPINY STARŠÍCH. KDYŽ BUDEME DOBŘÍ VYHRAJĚME SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH CEN, DORTY A DOKONCE I POHÁRY TĚŠÍME SE NA VÁS ZA PODÍVÁNÍ NIC NEDÁTE.

ZA SDH PÍSTOVICE  LENKA A TOMÁŠ ROZEHNALOVI tel. 739101484,603957070

Vítejte na stránkách mladých hasičů SDH Pístovice
I když jsou nyní prázdniny a naši malí hasiči si jich určitě užívají, chtěla bych Vám touto cestou přiblížit naše aktivity v kroužku v minulém a letošním roce. Dozvíte se zde něco o nás, co děláme, jak si vedeme a co připravujeme…

Vedoucí mládeže: Lenka Rozehnalová, mob. 603 957 070
Tomáš Rozehnal
Alena Svobodová, mob. 731 903 892

Instruktor: Jana Nociarová

Kontakt: rozehnalovalenka@seznam.cz
alena194@gmail.com
soptík.jpg
Milé děti, pokud je vám 4 - 15 let a budete mít zájem, tak kroužek hasiče se koná každou středu od 17.15 - 18.15 hod. v klubovně u víceúčelového hřiště v Pístovicích. Hrajeme si, sportujeme, a připravujeme se na závody...

Historie Hasičského sboru v Pístovicích

Dne 14. února 1904 se několik nadšenců v Pístovicích na své poradě rozhodlo založit hasičský spolek.Tito "první hasiči v Pístovicích" podepsali po společném jednání "Stanovy" o 28 bodech, které se sboru v originále zachovaly a předali je obecnímu výboru.

Zakládajícími členy byli: Martin Králíček, František Jurůj, František Jura, Jan Jeřábek, Jan Mikulášek a Pavel Ambros. Následujícího dne byly tyto "Stanovy" schváleny obecním výborem, podepsány starostou Martinem Králíčkem a dalšími radními a odeslány do Brna.

Dne 2. března 1904 bylo založení hasičské jednoty v Pístovicích schváleno c.k. Místodržitelstvím v Brně.

Pro zajímavost citujeme z výpisu:

"Založení tohoto spolku dle obsahu předstojících STANOV, ve smyslu §8 zákona, ze dne 15. listopadu 1887, ř.z.č.134., č.j. 11025. Místo držitelství, Brno."

Historie Hasičského sboru v Pístovicích

Dne 14. února 1904 se několik nadšenců v Pístovicích na své poradě rozhodlo založit hasičský spolek.Tito "první hasiči v Pístovicích" podepsali po společném jednání "Stanovy" o 28 bodech, které se sboru v originále zachovaly a předali je obecnímu výboru.

Zakládajícími členy byli: Martin Králíček, František Jurůj, František Jura, Jan Jeřábek, Jan Mikulášek a Pavel Ambros. Následujícího dne byly tyto "Stanovy" schváleny obecním výborem, podepsány starostou Martinem Králíčkem a dalšími radními a odeslány do Brna.

Dne 2. března 1904 bylo založení hasičské jednoty v Pístovicích schváleno c.k. Místodržitelstvím v Brně.

Pro zajímavost citujeme z výpisu:

"Založení tohoto spolku dle obsahu předstojících STANOV, ve smyslu §8 zákona, ze dne 15. listopadu 1887, ř.z.č.134., č.j. 11025. Místo držitelství, Brno."

Vedoucí mládeže:        Tomáš Rozehnal     
                                       Lenka Rozehnalová

                                       Alena Svobodová

 

 Instruktor:                    Jana Nociarová
                                       Soňa Svobodová

 E-mail:                          alena194@gmail.com

1.   Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.


2.   Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.   Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.


4.   Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.


5.   Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.


6.   Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.


7.   Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.


8.   Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.


9.   Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.


10.  Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
Děkujeme všem sponzorům za finanční pomoc a dary ve formě reklamních předmětů, které jsou použity na financování závodů, společenských akcí  a pro odměňování dětí jak při závodech, tak k činnosti mladých hasičů na schůzkách...
P1080278.JPG
                                                                   Nový znak SDH Pístovice
 
znak.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one